Psychoterapia osób dorosłych online (50 min.) 150 zł
Psychoterapia młodzieży online (50 min.) 150 zł
Wsparcie psychologiczne online (50 min.) 150 zł
Interwencja kryzysowa online (wsparcie w kryzysie, 60 min.) 170 zł

Płatności za Terapię online należy dokonać w formie przedpłaty na konto minimum 24h przed umówioną wizytą oraz przesłać potwierdzenie na adres e-mail. Wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu ich terminu. Ilość i częstotliwość wizyt ustalana jest w zależności od potrzeb Pacjenta. Pacjent ma prawo odwołać lub zmienić termin wizyty, najpóźniej do godziny 16:00 dnia poprzedzającego wizytę. Brak informacji o odwołaniu lub zmianie terminu wizyty, a także przekazanie tej informacji po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkuje koniecznością wniesienia przez Pacjenta pełnej opłaty.

Płatności proszę dokonać na nr konta bankowego Santander: 65109028350000000151668551
W tytule proszę wpisać imię i nazwisko.