Czym jest interwencja kryzysowa?

 Interwencja kryzysowa to krótkoterminowa pomoc psychologiczna w sytuacji traumatycznej po doświadczeniu m.in. :

  • przemocy domowej
  • mobbingu
  • rozwodu
  • nadużycia seksualnego
  • trudnego rozstania
  • dotkliwej żałoby
  • choroby terminalnej
  • katastrofy
  • próby samobójczej

Wszystkie te sytuacje związane są z doświadczeniem zagrożenia życia i zdrowia emocjonalnego lub/i fizycznego. Spotkania z psychologiem mogą pomóc w powrocie do równowagi psychicznej oraz w odzyskaniu potrzebnych sił życiowych.