Czym jest psychoterapia?

Jest metodą opartą na dialogu między pacjentem a terapeutą. Stosuje się ją w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych i nie tylko. Służy do poprawy funkcjonowania naszej psychiki. Ta metoda pozwala zrozumieć kim jesteśmy i w jaki sposób przeżywamy świat i jak w nim funkcjonujemy. Pozwala zrozumieć nasze schematy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i co jest powodem  ich wyborów, które mogą być  stałymi rozwiązaniami. Może mieć charakter krótko lub długoterminowy. Wyróżnia się psychoterapię indywidualną, grupową, par oraz rodzin.

Na czym polega psychoterapia?

Pozwala pacjentom na przyjrzenie się przeżywanym trudnościom z innej perspektywy. W trakcie terapii tworzy się relacja terapeutyczna z psychoterapeutą, która daje poczucie bezpieczeństwa. Dzięki takiej relacji pacjent w bezpieczny sposób może pracować nad swoimi trudnościami. Podstawowym celem psychoterapii jest usunięcie lub zmniejszenie cierpienia, wywoływanego przez objaw. Dąży się do uzyskania trwałej zmiany w zakresie sposobu myślenia, zachowania i przeżywania.

Co może dać Ci terapia indywidualna?

  • polepszyć swoje funkcjonowanie z innymi
  • zrozumieć swój nastrój
  • zmniejszyć poziom stresu/lęk
  • stać się bardziej asertywnym
  • wyeliminować autodestrukcyjne wzorce zachowań
  • zwiększyć swoje poczucie wartości
  • lepiej zrozumieć siebie
  • zwiększyć samoświadomość, a dzięki temu będziesz mógł/a dokonywać bardziej świadomych wyborów
  • budować zdrowsze relacje, pokonać trudności w relacjach
  • przestać się angażować w zbyt obciążające relacje lub sytuacje