Czym jest konsultacja psychologiczna ?

Konsultacje psychologiczne to trzy spotkania, podczas których psycholog oraz jego pacjent podejmują decyzję o tym, jaka forma pomocy jest dla niego odpowiednia. W tym czasie wnikliwie analizowany jest problem , z którym się zgłasza. Ustala się również, jakiego typu pomoc psychologiczną może uzyskać.