Świadomość społeczna w obszarze problemów psychicznych i sposobów ich leczenia znacząco rośnie. Często jednak zawody psychologa, psychoterapeuty i psychiatry bywają mylone, zwłaszcza gdy poszukujemy pomocy i nie wiemy do kogo się udać. Co warte podkreślenia, wszyscy ci specjaliści zajmują się ludzką psychiką. W poniższym artykule postaram się nieco przybliżyć specyfikację wymienionych specjalności, co mam nadzieję pomoże Państwu, podjąć właściwe decyzje.

CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHOLOG?

Tytuł psychologa uzyskuje się po 5 – letnich studiach magisterskich. Do wykonywania zawodu nie uprawnia ukończenie studiów licencjackich , podyplomowych lub kursów. Psycholog kliniczny ma uprawnienia do przeprowadzania diagnozy psychologicznej (np. funkcji poznawczych, osobowości, badanie inteligencji). Wydaje opinie psychologiczne. Zajmuje się konsultacjami psychologicznymi, interwencją kryzysową lub wsparciem psychologicznym. Można się do niego zgłosić jeżeli ma się trudności w radzeniu sobie ze stresem, problemy w związku, przeżywa się kryzys psychiczny. Psycholog nie ma kompetencji do prowadzenia psychoterapii.

CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHOTERAPEUTA?

To osoba, która uzyskała dyplom magistra (najczęściej psychologii) i ukończyła specjalistyczną szkołę psychoterapii, która trwa 4 – 5 lat. Psychoterapeuta to jedyna osoba uprawniona do prowadzenia psychoterapii. Jego zadaniem jest długoterminowa pomoc w zmianie zachowań, emocji czy procesów poznawczych. Ma to poprawić ogólną jakość życia i funkcjonowania pacjenta. Do psychoterapeuty powinna się skierować osoba, która jest gotowa na długotrwałe zobowiązanie, jakim jest psychoterapia. Polecana jest ona szczególnie dla osób, które przeżyły traumę, chcą zmienić swój sposób myślenia lub uporać się z trudną przeszłością (np. bolesnym dzieciństwem). To dobry rodzaj terapii dla pacjentów zmagających się z objawami choroby psychicznej, uniemożliwiającymi codzienne funkcjonowanie. Stanowi ona również skuteczną formą samorozwoju dla osób np. z zaburzeniem osobowości.

CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHIATRA?

Psychiatra jest lekarzem, specjalistą z dziedziny psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończył sześcioletnie studia magisterskie na kierunku lekarskim oraz uzyskał tytuł lekarza psychiatry. Przeprowadza badanie psychiatryczne, polegające na przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem. Jest uprawniony do wystawiania diagnozy. Dobiera odpowiednią terapię dla pacjenta. Jak każdy lekarz, może przypisać leki, wydawać zwolnienie lekarskie na czas trwania choroby, skierowanie na oddział psychiatryczny. Do psychiatry trzeba się udać w przypadku podejrzenia zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, w celu doboru terapii. W trakcie leczenia psychiatrycznego można się ubiegać o pobyt w specjalistycznym ośrodku lub na oddziale szpitalnym.

Wybór specjalisty może być często ograniczony czasowo, kosztami lub miejscem zamieszkania. Przedstawiciele wyżej wymienionych zawodów powinni współpracować i przekierowywać pacjenta do odpowiedniej osoby bądź instytucji, która zapewni profesjonalną pomoc. Obojętnie jakiego specjalistę zdrowia psychicznego wybierzemy, najważniejsze jest wykonanie pierwszego kroku w stronę uzyskania pomocy.