Psychoterapia psychodynamiczna jest jedną z metod psychoterapeutycznych adresowaną dla osób zmagających się z dolegliwościami natury psychicznej. Jest najbardziej znaną i popularną metodą leczenia. Celem terapii jest uchwycenie trudności w życiu pacjenta, których przyczyny bardzo często pojawiają się tam, gdzie świadomość przenika się z podświadomością. Człowiekiem rządzą dynamiczne siły, które mogą często być ze sobą sprzeczne. Widać to po przez niepożądane reakcje, zachowania i schematy myślowe. Właśnie takie konfliktowe dążenia różnych warstw osobowości mogą powodować zaburzenia psychiczne, depresyjne, lękowe, wywołując ogromne cierpienie psychiczne. Psychoterapia psychodynamiczna upatruje takich problemów między innymi w mechanizmie ,,wewnętrznego cenzora”, który polega na kontrolowaniu własnego np. zdania z obawy przed negatywną oceną otoczenia. Nieuświadomione popędy i pragnienia, nie mają możliwości zdrowego sprzeciwu i szukają innej drogi ujścia. Z tego wynikają problemy natury psychicznej. W takiej sytuacji może być pomocna psychoterapia psychodynamiczna. Poprzez spotkania pacjenta z terapeutą dąży do osłabienia wewnętrznej cenzury i uświadomienia ukrytych popędów i potrzeb. Bardzo ważne jest nawiązanie pełnego zaufania między pacjentem i psychoterapeutą, ponieważ terapia psychodynamiczna wymaga  głębokiego wglądu w świat wewnętrznych przeżyć pacjenta. Psychoterapeuta „podążą za pacjentem”, tzn. pomaga mu w odkryciu mechanizmów powodujących określone zachowania i reakcje, głównie te , które powodują ból psychiczny. Wiedza na temat przyczyny cierpienia może doprowadzić do uwolnienia od bólu i lęku.

TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA – NA CZYM POLEGA?

To z reguły dłuższy – kilkunastomiesięczny , a czasami kilkuletni proces. Spotkania z psychoterapeutą odbywają się 1-2 razy w tygodniu. Celem terapii jest przede wszystkim lepsze zrozumienie siebie i swoich trudności. Podczas psychoterapii pacjent i terapeuta wspólnie przyglądają się historii pacjenta i zastanawiają się, jak minione wydarzenia wpłynęły na niego. Jaki się stał i kim chciałby być.

Terapia psychodynamiczna zakłada, że wiele objawów ze strony psychiki ma swoje źródło w nieuświadomionych uczuciach i potrzebach człowieka. Wszyscy ludzie w naturalny sposób wypierają to, co trudne, stosując tzw. mechanizmy obronne. Są one potrzebne, ale kiedy wypieramy zbyt dużo trudnych przeżyć, zaczynają one szukać ujścia przez objawy ze strony psychiki. Ta terapia pozwala na zniesienie nadmiernych obron oraz zidentyfikowanie, nazwanie i wyrażenie
w bezpieczny sposób tych części nas, które do tej pory nie miały szansy zostać dostrzeżone.

DLAKOGO TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA?

Psychoterapia psychodynamiczna może pomóc osobom zmagającym się z wieloma zaburzeniami, takimi jak np. zaburzenia osobowości, lękowymi, nastroju, odżywiania czy stresu pourazowego. Będzie pomocna w przypadkach depresji, traum wczesnodziecięcych .Może być wykorzystana w terapii osób z osobowością bordeline lub osób
z problemami zaburzonych relacji społecznych . Powodów podjęcia psychoterapii psychodynamicznej jest tak wiele, jak wielu jest  pacjentów rozważających skorzystanie z niej.